Տեսնել անարդարությունը եւ լռել, նշանակում է անձամբ մասնակցել դրան:
Ժան Ժակ Ռուսո

ՏՎԽ կարծիքներ

#1

2011թ. հունիսի 2-ին Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը սեփական նախաձեռնությամբ ուսումնասիրել է "Հրապարակ" օրաթերթի 12.02.2011թ. 25(695)-րդ, 22.02.2011թ. 31(671)-րդ և 12.03.2011թ. 45(685)-րդ համարներում հրապարակված վիճարկվող հոդվածները և հրապարակել իր մասնագիտական եզրակացությունը:

Pages